Машинно-технологична част

 

Екипът на „МОНТАЖИ КО” ЕООД е най – голямото ни богатство. Състои се от над 150 човека – висококвалифициран инженерен състав, административни звена, специалисти в областта на електро и машинния монтаж.

Разчитаме, както на млади специалисти, така и на вече доказали се с годините такива. Дружеството инвестира в тяхното обучение и професионално развитие, осигурявайки тяхната висока мотивация и ангажираност.

 За изпълнението на строителните и монтажни дейности, фирма „МОНТАЖИ КО“ ЕООД, разполага с екип от специалисти, с богат опит и в областта на:

 
1. Машини и технологично сглобяване: проектирането, изграждането, ремонта и преустройството на промишлени инсталации и съоражения: активно участие в проекти за подобряване на инфраструктурата и повишаване на енергоефективността, свързани с:
  • подмяната на стари топлопроводи, водопроводи,
  • изграждане на алармени системи за сигнализация на течове.
  • Преместване на инженерни съоръжения при изграждане на автомагистрали, тунели и други елементи на пътната инфраструктура. 
2. Звено Заваряване;

При изпълнението на поетите ангажименти към клиентите си, в „МОНТАЖИ КО“ ЕООД се извършва заваряване на тръбопроводи, съдове под налягане, технологично оборудване, стоманени конструкции от нелегирани, легирани и корозионно-устойчиви стомани, както и тръбопроводи от полиетилен и полипропилен.

Дружеството ни е сертифицирано по БДС EN 3834-2 (Изисквания ча качеството при заваряване. Обхватни изисквания за качество). В изпълнение на тези изисквания, Ние разполагаме със:

1.Квалифициран заваръчен персонал:

-сертифицирани заварчици;

-надзор по заваряване.

2.Технологично заваръчно оборудване и апаратура за:

-заваряване в защитна газова среда(МИГ-МАГ заваряване);

-заваряване в защитна аргонова среда(РАД заваряване);

-заваряване с обмазани електроди(РЕД заваряване);

-заваряване на тръби PE-HD.

 

Нашият екип се стреми да постигне и да се гарантира успех на територията на: