"Софийска вода" АД

Дата на създаване: 19.07.2017

  • Изграждане на пясъкопровод от сграда "Решетки" до пясъчните полета в СПСОВ Кубратово