Проекти

 
Фирма "МОНТАЖИ КО" ЕООД,
през своята десетгодишна история, натрупа солиден опит в  изпълнението и управлението на проекти в тежката черна металургия, цветна металугия, в миннната промишленост, ядрената енергетика, газопреносната мрежа, нефтената индустрия и електроенергийната мрежа на територията на Република България.
При изпълнение на проектите, както и при осъществяване на нашите строителни и монтажни работи по:
  • Монтаж на метални конструкции;
  • Промишлен монтаж на машини и съоръжения;
  • Електромонтаж, електрически инсталации и съоръжения;
  • Тръбни инсталации, тръбопроводи, въздушни тръбопроводи и газопроводи;
  • Монтаж на съдове под налягане;
  • Монтаж и демонтаж на подемни съоръжения;
  • Демонтаж, доставка и монтаж на комплектни заводи,

  се стремим да използваме най-доброто оборудване, както и да разполагаме с подходящи съоръжения и машини, за да се гарантира, че работата се извършва и поддържа на най-високо ниво.

  Всички материали, които се използват по време на изпълнението на дейността ни, са придружени от съответните сертификати за качество и декларации за съответствие.