"Мапа Дженгиз"

mapa
mapa

Дата на създаване: 17.07.2017

  • АМ Люлин - "Осветление на тунели на АМ Люлин", външно ел. захранване, доставка и монтаж на автоматизирани с-ми за управление на осве.уредби на 3 тунела, доставка и монтаж на светофарни уредби
  • Реконструкция на инженерни мрежи. Преместване на тръбопровод за природен газ Ф507