Община Летница, Община Гулянци

кула
кула

Дата на създаване: 21.06.2017

  • Изграждане на противопожарни съоръжения за превенция – 2 броя наблюдателни кули по проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в землищата на Община Летница“

  • Изграждане на противопожарни съоръжения за превенция – 2 броя наблюдателни кули“ по проект „Защитни мероприятия за опазване на горите от пожари в община Гулянци”, финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програма за развитие на селските райони по договор с реф. номер 15/226/00283 от 18.04.2013 г.