"Tрейс Груп Холд" АД

trase
trase

Дата на създаване: 19.07.2017

  • АМ Хемус /А2/ "Хемус" "СОП – Пътен възел Яна" от км 0+000 до км 8 + 460
  • Реконструкция на водопроводи и пресичане на деривация; 
  • Реконструкция на магистрални газопроводи