"Булгартрансгаз" ЕАД

газ
газ

Дата на създаване: 21.06.2017

  • „ПГХ Чирен” – ремонт на вентилационни кули“, Идент. номер: 130 – 014

  • „Неотложни ремонтни дейности на транзитен газопровод в участъка от КС Странджа до границата с Р Турция” с идент. № 130-131, в предмета на договора бяха извършени строително-ремонтни работи на участъци №№ 7, 13, 14, 16, 17 20 и 22, свързани с изпълнение на: изкопни работи за откриване на участъците от газопровода за ремонт, демонтаж на съществуващите тръби, направа на изолационно покритие на предвидените за монтаж тръби, монтаж на тръби, направа на заваръчни съединения, направа на изолация на заварените съединения, направа на обратен насип, възстановяване на хумусния слой, изпитвания на газопровода за якост и плътност. Обща дължина на трасето: 3528 м.

  • Рехабилитация на магистралния газопровод  в участъка  от  ОС "Беглеж" до ОС "Нови Искър"