"Аурубис България" АД

аурубис
аурубис

Дата на създаване: 19.06.2017

"Аурубис България" АД

 

  • Изработка и монтаж на мантел DN=6000mm, L=20; на промивна кула №1 в Производство сярна киселина

  • Изработване, доставка и монтаж на Газоход към 140 м. Комин в ПСК

  • Изработка, демонтаж и монтаж на газоходи и оборудване към контактен апарат, топлообменници, предконвектор на Втора линия в Производство сярна киселина“

  • Преместване на два броя резервоари 635.RR.03 и 635.RR.06 и на тръбопроводи между оси 6 и 7 в цех "Рафинерия“

  • Демонтаж и монтаж на газоходи на промишлена площадка на Аурубис България по Контактен апарат и Промивна кула през време на "Капитален ремонт 2016“