"Стомана Индъстри" АД

stomana
stomana

Дата на създаване: 29.06.2017

 • Валцовъчен стан с пещ-ел.монтажни работи
 • Нов ръкавен филтър на електродъгова пещ 3
 • Електро-монтажни работи косовалкова машина в СПЦ
 • Електро-монтажни работи машина за повторен контрол доктор Фьостер в СПЦ
 • Електро-монтажни работи Billet conditioning line - ел. монтаж в ЕСДЦ
 • Ремонт на кранове; ремонт на проводи; изработка и монтаж на стоманени конструкции; изработка и монтаж на тръбни разводки; ремонт на металургично оборудване       
 • Реконструкция на пещен трансформатор   
 • Доставка  смяна на меки връзки димоход
 • Подмяна на компенсатори по газоходи   
 • Подмяна на ошиновка към ЕДП-3 в ГПП    
 • Изграждане на осветление валцестругарно    
 • Електро-монтажни по захранване на компреори  
 • Екомониторинг  - Изграждане на кабелно трасе