Газификация

"МОНТАЖИ КО ЕООД е специализирана в изграждане на транзитни газопроводи, топлопреносни мрежи и съоръжения, газови инсталации, отоплителни системи, вентилационни, климатизационни и ВиК системи и инсталации.