"Джи Пи Груп" ООД

Tehpark
Tehpark

Дата на създаване: 11.07.2017

  • „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ) НА ОБЕКТ „ПЛОЩАДКОВА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ПАРК - II ЕТАП“, УПИ №I, кв. 10, град София, район Младост, м-ст „НПЗ Изток - Къро“ – Подстанции Наумов и Фестивална / първична и вторична комутация /
  • Реконструкция и модернизация на "ПСБ Илиянци"  II-ри етап.
  • Ремонт на магистрален продуктопровод Бургас - София
  • Ремонтни мероприятия по магистрален продуктопровод (МТ) Бургас -София, подобект - "Ремонт на магистрално помпено отделение в ПСБ "Стара Загора""