Кристиан Нейко

КН
КН

Дата на създаване: 31.07.2017

  • Демонтаж, преместване и монтаж на стоманобетоново хале в кв.Чепинци   
  • Изграждане на отоплителна инсталация