За нас

"МОНТАЖИ КО" ЕООД е динамично, бъзоразвиващо се дружество в областта на управлението и изпълнението на строително – монтажни дейности в енергетиката, промишленото и гражданското строителство.

Основана през 2007 г. В София, фирмата базира своята политика върху следните принципи:

    • прилагане на оптимални съвременни технически решения и технологии в изпълнението на строително – монтажни дейности (СМД)

    • укрепване и разширяване позициите на сериозен изпълнител на СМД

    • удовлетворяване изискванията на Възложителите и надхвърляне на техните очаквания, изпълнявайки СМД с високо качество и в договорените срокове

    • изграждане на още по добри партньорски взаимоотношения с Възложителите и доставчиците

    • непрекъснато усъвършенстване