АЕЦ "Козлодуй"

aec 2
aec 2

Дата на създаване: 21.06.2017

  • Изграждане на система за подаване на охлаждаща вода с мобилни средства в парогенераторите при екстремни условия, когато има предпоставка за възникване и развитие на тежка авария”
  • Изграждане на дублиращ смукателен тръбопровод на помпи за декарбонизирана вода в химическа водоочистка (ХВО) на ЕП-2”
  • Реконструкция на вентилационни системи за локализиране и отвеждане на маслените пари от пом. 5,6 ГА3 11 и 5,6 А 315/1,2
  • Захранване на съоражения от МДГ-0,4kV на 5 и 6ЕБ, осигуряващи безопасно състояние на ТОК в БОК разхлаждане/подпитаване на I контур, контрол на параметрите на БОК и РУ, заряд на АБ от СБ, намаляване на товара на АБ при режим „BLACKOUT” 
  • Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2016 г.” / Обособена позиция №: 4 Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване на цех "Електро оборудване" (ЕО) за ПГР 2016 на блок 5, блок 6 и Общо станционни обекти, идентифицирани в Приложение № 1 към ТЗ