"Дружба стъкларски заводи" АД

drujba
drujba

Дата на създаване: 19.07.2017

  • Изработка, доставка и монтаж на въздуховоди  - ДУ 1200; 1000; 800  за охлаждане първа стъкларска машина