Специализирани сме в общественото, промишленото строителство и енергетиката.

Строително - монтажните дейности си приличат, но за всеки обект ние влагаме повече технически усет.

Подхождаме строго индивидуално към всеки обект.

Отговорни сме за правилното функциониране на монтираните от нас машини и съоръжения.

"МОНТАЖИ КО" ЕООД

“Строително - монтажните дейности си приличат, но за всеки обект ние влагаме повече технически усет и подхождаме строго индивидуално, за да допринесем за правилното функциониране на монтираните от нас машини и съоръжения!”

                                                                                                              Управител: Белин Маринов

 

научете повече

Новини от Монтажи Ко

11 01.2023

"МОНТАЖИ КО" ЕООД КАТО ЧАСТ ОТ ДЗЗД “РУСЕ ЦЕМА” ЗАПОЧВА ИЗГРАЖДАНЕ НА SCADA НА НОВА ТПС РУСЕ ПО ОПТТИ 2014-2020

Съгласно чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП, на основание чл. 108, т. 1 и чл. 109 и във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6, ДЗЗД "Русе ЦЕМА", част от което е "МОНТАЖИ КО" ЕООД, бе определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на нова тягова подстанция Русе, включване в системата за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и гаранционноподдържане и сервизно обслужване за период от 10 години“, открита с Решение F156752 (51/14.10.2021 г.), на генералния директор на ДП НКЖИ.

05 02.2021

„Монтажи Ко“ ЕООД е с обновена визия ,съобразено с новите тенденции

„Монтажи Ко“ ЕООД е с обновена визия, съобразено с новите тенденции, защото сме дружество, което се стреми да гледа напред ,да отбелязва своите успехи и да минава през трудностите с подкрепата на целият Екип.

04 08.2017

ДОБРЕ ДОШЛИ В ИЗЦЯЛО ОБНОВЕНИЯ УЕБ САЙТ НА ФИРМА "МОНТАЖИ КО" ЕООД

В новия уеб сайт може да намерите много по-подробна информация за нашите услуги и продукти и да се запознаете с всички интересни за Вас въпроси, относно дейността на нашето дружество.