Електрочаст

Екипът на „МОНТАЖИ КО” ЕООД е най – голямото ни богатство. Състои се от над 150 човека – висококвалифициран инженерен състав, административни звена, специалисти в областта на електро и машинния монтаж.

Разчитаме, както на млади специалисти, така и на вече доказали се с годините такива. Дружеството инвестира в тяхното обучение и професионално развитие, осигурявайки тяхната висока мотивация и ангажираност.

 За изпълнението на строителните и монтажни дейности, фирма „МОНТАЖИ КО“ ЕООД, разполага с екип от специалисти, с богат опит и в областта на:

1. Електромонтажни дейности по изграждането на енергийни обекти, изпълнявани в следните типове проекти: 
 • Електрически инсталации
 • Улично осветление
 • Кабелни и въздушни линии НН
 • Кабелни и въздушни линии СрН
 • Трафопостове и подстанции
 • Подстанции СрН и ВН
 • Инфраструктурно строителство
 • Изграждане на технологични паркове;
 • Изграждане на мълниезащитни инсталации; 
 • Изграждане на системи за видеонаблюдение и контрол
 • Изграждане на системи за пожароизвестяване
 • Изграждане на системи контрол на достъпа
 • Структурно окабеляване
Нашият екип се стреми да постигне и да се гарантира успех на територията на: