Сдружение "Железопътна инфраструктура 2011"

lubimec
lubimec

Дата на създаване: 23.06.2017

  • Реконструкция и електрификация на ж.п.линия Харманли – Свиленград, Участък Любимец – Свиленград от км 287+450 до км 294+700, Реконструкция на ВЛ 110 кВ

  • Група пресичания  на ВЛ  2x20  кВ и ВЛ 20 кВ  при стара спирка Бисер
  • Група пресичания  на ВЛ  2x20  кВ и ВЛ 20 кВ  при нова спирка Бисер
  • Подобект 19 Пресичания 1 кВ Пресичане на ж.п.л. с КЛ 1 кВ при км 277+394
  • Гара Свиленград от км 294+700 до км 297+747, подобект 10, Външно електрозахранване
  • Гара Свиленград от км 294+700 до км 297+747, подобект 26, Външно електрозахранване
  • Подобект 22 Преместване на съществуващи кабели за Участък 2, гара Свиленград