Народно събрание на Република България

parlament
parlament

Дата на създаване: 26.06.2017

  • Подмяна на амортизирани елементи на захранващата електрическа система на сградата на Народното събрание в София, пл. "Народно събрание" №2, описани по вид, обем, единични и обща цена в КСС - Приложение №1 към Договора