"Щрабаг"ЕАД

shtrabag
shtrabag

Дата на създаване: 19.07.2017

  • СМР Изграждане на пробив на бул.Царица Йоанна от бул.Добринова скала до кръгово кръстовище със СОП по части Електро,Улично осветление и Телекомуникации.