"ЧЕЗ Разпределение България"АД

cez
cez

Дата на създаване: 11.07.2017

  • Реконструкция разпределителни касети ниско напрежение на територията на София;
  • СМД, свързани с реконструкция на ТП, изкопно – възстановителни дейности при полагане на кабели СрН и НН, реконструкция на въздушни мрежи СрН и НН при изпълнение на обекти от ремонтната и инвестиционната програма на ЧЕЗ Разпределение България АД на територията на област Враца