"Топлофикация София" АД

tec
tec

Дата на създаване: 26.06.2017

  • Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на работно захранване на КРУ 6KV VII И VIII секции в ТЕЦ „СОФИЯ”
  • Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново главно правотоково табло" в ТЕЦ "София"
  • Доставка, подмяна и въвеждане в експлоатация на 21 (двадесет и един) броя разединители в ОРУ 110 kV в ТЕЦ “София”
  • Доставка и подмяна на разединители в ОРУ 110 кВ в ТЕЦ "София"