Профекс Биопродукти

gm
gm

Дата на създаване: 31.07.2017

  • Изграждане на КиП А инсталации, монтаж на прибори за КиП А, силови инсталации, кабелни трасета, монтаж на ел. оборудване в завод за биоетанол в Горна Малина