Воосин Солар Тех Ко

FEC
FEC

Дата на създаване: 23.06.2017

  • Проектиране и изграждане на Фотоволтаична електроцентрала 10MW - гр.Ямбол. Направа на външно електрозахранване 20kV