"ТриЕл" ООД

gabon
gabon

Дата на създаване: 17.07.2017

  • Доставка на материали, монтаж, изпитание и пускане на кабелна линия 20 kV и КТП за връзка на ФЕЦ Перник -1,2,3 с разпределителната мрежа на ЧЕЗ, както и връзката НН от инверторите на ФЕЦ до табло НН
  • Кабелна линия 20 кВ, между Екстрапак стара и нова фабрика,  и окомплектоване на изводно поле 20 кВ в стара фабрика на Екстрапак
  • Първичен и вторичен монтаж на оборудване и материали в подстанция "Овендо" 95 кВ в Габон