"МРРБ, Агенция Пътна инфраструктура"

UO
UO

Дата на създаване: 17.07.2017

  • Улично осветление на път 11-18 СОП от км 41+137,87 до км 42 + 580 и пътна връзка N 2 на ПВ Младост в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез, с обща дължина 1,442