"Асарел Медет" АД

asarel
asarel

Дата на създаване: 26.06.2017

  • Демонтажни работи и направа на временни байпасни връзки” към обект: „Реконструкция и модернизация на І секция от Флотационно отделение на ОФ”Асарел”

  • Подмяна кабелни скари ОФ „Асарел“
  • Монтаж на част от технологичното оборудване и електрообзавеждане към Флотационно отделение на ОФ”Асарел”