"Агромах" ЕООД

струма
струма

Дата на създаване: 23.06.2017

  • Изграждане на Външно функционално осветление на обекти: Обект „АМ „Струма” км 435+020, Пътни връзки Петрич-Гоце Делчев”; Обект „АМ „Струма” км 432+800, Пътнa връзка Марикостиново север”; Обект „АМ „Струма” ПВ „ПЕТРИЧ – МЕЛНИК” И ПВ „НОВО ДЕЛЧЕВО”; Обект „АМ „Струма” км 431+228, Пътен възел „Генерал Тодоров