"Тракия Билд" ЕООД

sst
sst

Дата на създаване: 29.06.2017

  • Изместване на газопровод ф 720 на ТЕЦ "София" при пресичането му със Северна скоростна тангента", работите са част от обект "Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540"