Енергийни съоръжения

"МОНТАЖИ КО" ЕООД участва в реализирането на голям брой проекти, свързани с проектирането, изграждането и ремонта на енергиийни съоражения. Дейностите извършвани от Дружеството обхващат широк диапазон  - осветителни инсталации в населени места и пътната инфраструктура, ВЕЛ 20 кВ, 110 кВ, КИП и А, подмяна на разединители 110 кВ, тръбни мрежи, монтаж на ЖР, БКТП и МКТП, фотоволтаични паркове както и поддръжката им.