Промишлени обекти

"МОНТАЖИ КО" ЕООД има дългодишен опит в проектирането, изграждането, ремонта и преустройството на промишлени инсталации и съоражения в най-големите предприятия в Република България.Наши партньори са водещи предприятия от минната, стоманодобивната и преработвателната промишленост.