Сертификати

 

 

 

Свидетелство за регистрация на марка

Сертификат EN ISO 3834

Изисквания за качество при заваряване чрез стопяване на метални материали. Част 2: Обширни изисквания за качество (ISO 3834-2:2005)

Сертификат EN 1090-2

Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 2: Технически изисквания за стоманени конструкции=

Сертификат EN ISO 9001

ISO 9001:2015 - Поставя пред дружеството изискванията за управление на качеството, като въвежда рамка от правила и регламенти, необходими за постигане на добро ниво на управление на качеството, а и за непрекъснатото му подобряване.

Лизенз за превоз на товари

Лиценз за превоз на товари на територията на Република България с №08574

Сертификат BS OHSAS 18001

OHSAS 18001:2007 Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труда (СУЗБУТ) - Принципа спазван от дружеството по този стандарт е за непрекъснатото идентифициране на опасностите, оценка и управление на рисковете, с цел намаляване на възможността за инциденти, свързани със здравето и безопасността при работа

Сертификат EN ISO 14001

ISO 14001:2015 - Дружеството внедрява и защитава сертификата си от 2010 г. с основна цел, подобряване резултатността, способстваща да се изгради и непрекъснато да се усъвършенства ефективно действаща система на мениджмънт в предприятието по отношение на опазването на околната среда.